Obrazy tego artysty

io 2

Ewelina Wylężek-Dobroń

Urodziła się w 1977 roku w Katowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Studiowała na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie uzyskała dyplom z zakresu Malarstwa Monachijskiego

Na co dzień uprawia malarstwo olejne, rysunek i pastel.                                                                                                             Jej malarstwo zawiera w sobie szeroki repertuar tematów-maluje kwiaty, pejzaże, akty, kompozycje figuralne. Chętnie sięga do tematu abstrakcji. Każdy obraz maluje inaczej, używając różnych technik malarskich- zależnie od tematu, czasu i emocji.

Wystawia indywidualnie oraz bierze udział w ekspozycjach zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą.

Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką użytkową, projektowaniem oraz dekorowaniem wnętrz.

 

Ewelina Wylężek -Dobroń

ABOUT ARTIST

Born in 1977 in Katowice. She graduated from the School of Fine Arts.  She studied at the faculty of Art History at the Jagiellonian University in Cracow where she obtained the diploma in Munich Painting.

On a daily basis she creates oil painting, drawing and pastel. Her painting consists of a wide repertoire of themes- she paints flowers, landscapes, acts, figural compositions. She willingly takes out to the abstraction.

Each picture is created differently by using various painting techniques- depending on the topic, time and emotions.She exhibits individually and takes part in collective expositions. Her works are placed in private collections as well as in domestic and foreign institutions.

At present she is occupied with easel painting, graphic design as well as designing and interior decorating.