Ewelina Wylężek- Dobroń

 

Ewelina Wylężek-Dobroń

Ewelina Wylężek-Dobroń, historyk sztuki i artysta plastyk. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej. Studiowała na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała dyplom z zakresu Malarstwa Monachijskiego.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Oprócz działalności artystycznej prowadzi zajęcia z historii sztuki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, kształcąc studentów na kierunkach artystycznych.

Swoją miłość do sztuki wyniosła z domu rodzinnego. Przez lata obserwowała pasje malarskie ojca, Stefana Dobronia, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Swoje zainteresowania kształtowała otoczona artystyczną atmosferą,
od najmłodszych lat wyczulona na piękno i wartości estetyczne.

Malowała pejzaże, abstrakcje, kwiaty, kompozycje figuralne- podejmowanie tak różnych tematów pozwoliło jej w końcu znaleźć swój artystyczny świat już bardziej zawężony. Obecnie głównie sięga do tematu pejzażu i abstrakcji, choć pojawiają się również kompozycje figuralne, do których inspiruje ją świat artystycznej wyobraźni.
 
Obrazy sukcesywnie eksponuje na wystawach oraz ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. Prace Eweliny Wylężek-Dobroń znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Niemczech Australii, Austrii, Kanadzie, Francji i USA.

Artystka malując, stosuje faktury, laserunki, impasty. Tworzy z wielką pasją. Potrafi godzinami pracować przy obrazie. Inspiruje się naturą, która przetwarza, przedstawiając na płótnach swój sposób widzenia rzeczywistości. Kolorystyka jej prac przeważnie jest ciepła. Pracę przy obrazie, np. abstrakcji rozpoczyna od przypadkowych plam barwnych, faktur, patrząc jak w kolejnych etapach z chaosu wykluwa się układ form i kolorów, które tworzą logiczną całość. W pracach jej widać emocje, które transponuje na płótno.

Malarstwo Eweliny Wylężek- Dobroń to pewnego rodzaju różnorodność-dynamiczne abstrakcje i nieco bardziej wyciszone pejzaże, a także świat fantazji do którego ucieka inspirując się bogatą dawką emocji artystycznej.
We wszystkich jej obrazach czuć jednak wigor i temperament, widać dynamiczne uderzenia pędzla. Jest to spójne z jej naturą, co umożliwia jej realizowanie się w malarstwie dzień po dniu.

 

dr hab. Tomasz Chudzik

EWELINA WYLĘŻEK-DOBROŃ

Ewelina Wylężek-Dobroń to twórca o dużym uroku osobistym i ekspresji, której ujście stanowi od kilku lat jej malarska aktywność, rozbudzona edukacją w Liceum Plastycznym.

Początkowo były to działania amatorskie oparte o motywy pejzażowe, zdobnicze, architektoniczne, wychodzące naprzeciw gustom odbiorców. Jednak już wtedy dało się zauważyć wrażliwość na kolor, szlachetność struktury malarskiej, odwagę twórczą
i dużą siłę wyrazu artystycznego jej ówczesnych poczynań.

Zmiana w obrazowaniu nastąpiła samoistnie, ewolucyjnie. Dotyczyła nowej jakości w podejściu do malarstwa, które stało się osobistym, wyrazistym medium, podatnym na zapis emocji i zmagań autorki  z otaczającą ją rzeczywistością. Ta dojrzała postawa w kształtowaniu własnego wizerunku malarskiego ma wyraźny związek z ukończeniem studiów w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim     
i rozpoczęciem profesjonalnej aktywności artystycznej w katowickim okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.

W pracach realizowanych w tym czasie da się zauważyć uporządkowanie tematyczne, świadome zawężenie gamy kolorystycznej i zwrócenie się ku strukturze malarskiej płótna. Autorka przestaje eksponować temat, odchodzi od ilustracyjności. Obrazy stają się bardziej sensualne, silnie działające na wyobraźnię. W płótnach z ostatniego okresu można zauważyć dalszą konsekwencję w syntetyzowaniu formy i treści tematycznych, co pomaga w wyzbyciu się powierzchowności interpretacyjnych.
 
Pani Dobroń wydobywa na pierwszy plan strukturę malatury, kształtując obrazy za pomocą głębi nawarstwień. Ślad pędzla, wolny od narzuconych dosłowności, staje się w ostatnich pracach jej sprzymierzeńcem. Jako twórca i pedagog, dla którego równie ważny jest obszar działań dydaktycznych, mam dużą przyjemność obserwować rozwój osobowości artystycznej
Eweliny Wylężek-Dobroń ze świadomością własnego, niewielkiego udziału w tym procesie. Jest to proces budowania jej własnej tożsamości artystycznej, osobistego języka twórczej wypowiedzi, co w efekcie prowadzi do nowych, głębszych poziomów odczuwania, przeżywania, interpretowania i przekształcania idei, pragnień, emocji – a wszystko to przez pryzmat wybranej
i „ukochanej” przez autorkę materii malarskiej.

 

Życzę wielu sukcesów, zapału i satysfakcji w szukaniu i odnajdywaniu własnych artystycznych ścieżek, a drogowskazem dalej niech będzie natura z całym swym bogactwem, o której mówił Henri Matisse w słowach skierowanych do młodych twórców:
„Artysta musi poznać Naturę – musi utożsamić się z jej rytmem. Te wysiłki doprowadzą go do osiągnięć, które później dopomogą mu do wyrażenia siebie swoim własnym językiem.”

dr hab. Tomasz Chudzik